Fontos!

A termék átvételekor a Vevőnek  a termék kicsomagolása és átvizsgálása után észlelt sérülést , törést vagy egyéb hiányosságot a kiszállítást végző, átadó személy jelenlétében felvett és aláírt jegyzőkönyvvel van módja érvényesíteni!

Ilyen jegyzőköny hiányában utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Ünnepi nyitvatartás - 2018.12.12. 11:36
 


Clean On technológia - 2018.12.04. 13:10
 
A Clean On egy áttörő innovatív megoldás a WC csészék modern világában. Az új technológiának köszönhetően a csészék öblítőperem nélküliek, ami jelenti azt is hogy eltűnnek a nehezen tisztán tartható helyek is. Nincs öblítőperem, nincs baktérium! A wc csésze kialakítása könnyű és pontos tisztán tartást biztosít, ami segít megfelelni a magas higiéniai követelményeknek. A Clean On egy új trend a fürdőszobai tisztaság megőrzésének érdekében!
 
 


Facebook nyereményjáték - 2018.11.27. 16:38

NYERJ EGY MARMY ÖNTÖTT MÁRVÁNY MOSDÓT A FACEBOOKON!

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ÉS A TERMÉKEK RÉSZLETES LEÍRÁSA

 

A játék elnevezése: „NYERD MEG A KÉPEN LÁTHATÓ MOSDÓK EGYIKÉT!” (a továbbiakban: Játék)

A játék szervezője: Csempebox Kft. / @csempeboxkfthivatalos (továbbiakban: Szervező)

1037 Budapest Bécsi út 267.

Adószám: 14793824-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-920145
 
A játékot a facebookon ITT tekintheti meg


Játék szövege és menete: 
 
NYERD MEG A KÉPEN LÁTHATÓ MOSDÓK EGYIKÉT! Te melyik mosdót választanád?

Nyerd meg a képen látható öntött márvány mosdók egyikét. Nem kell mást tenned, mint a posztnál nyomni egy like-ot  és kommentben megírni nekünk annak a mosdónak a sorszámát, amelyik a legjobban tetszik neked és el tudnád képzelni a fürdőszobádban! A játéknak 1 nyertese lesz, aki 1 db mosdót kap ajándékba. A mosdók részletes leírását és a játék szabályzatot itt találod:

Köszönjük, ha megosztod a posztot! Érdemes követni minket, mert további nyereményjátékok és akciók várhatóak a közeljövőben!
 
Sorsolás: 2019.01.08.  

Sok szerencsét! J

 

Mit kell tenned pontosan?

1. Facebookon a nyereményjáték posztjánál kommentben írd meg annak a mosdónak a sorszámát, amelyiket szeretnéd megnyerni.

2. Nyomj 1 like-ot a posztra.

3. Köszönjük, ha megosztod, de ez nem feltétel.

4. Szurkolj a sorsolásig 😋 
 
Nyeremény:

A képen látható mosdók közül a nyertes által választott, 1 db termék.
A nyeremény sem készpénzre sem kuponra nem váltható. 
 
Sorsolás részletei: 

Sorsolás időpontja: 2019. 01. 08. A Szervező a nyertes nevét legkésőbb a sorsolás napján a játék Facebook posztjában teszi közzé.
A kép alá kommentelők közül kisorsolunk 1 főt, aki megkapja a képen látható mosdó egyikét.
A nyereményjáték időtartalma:  2018.11.28. – 2019.01.08. 12:00
A sorsolást a https://socialwinner.besocial.hu segítségével végezzük. 
A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy a Csempebox Kft. Hivatalos Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

   

Részvétel feltételei: 
 
A játékban 18 év feletti magyar állampolgár vehet részt, aki rendelkezik magyar lakcímmel. A játékban minden olyan, fentebb említett személy Játékosként részt vehet, aki a Csempebox Kft. Hivatalos facebook oldalán közzétett fotó alá a játék időtartama alatt kommentben elküldi valamely képen jelölt termék számát. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért. 
 
Kizárások:

A játékban, a promóciót szervező Csempebox Kft. tulajdonosai, munkavállalói, valamint – a Ptk. 8. könyv 1. § (1) bekezdés 1. és 2. pont bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

  

Az átvétel feltételei és módja:

A nyertes Játékossal a Szervező felveszi a kapcsolatot Facebookon, privát üzenetben. A nyereményt a nyertes Játékos az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon kapja kézhez.

Személyes átvétel: üzletünkben, a 1037 Budapest Bécsi út 267. szám alatt. 
 
Házhoz szállítás: Ha a nyertes nem tudja átvenni személyesen üzletünkben a nyeremény mosdót, akkor van egy olyan lehetőség, hogy futárt küldet a termékért, viszont akkor nem tudjuk vállalni a felelősséget a sértetlenségről. Sérülésből származó reklamációt nem fogadunk el!
Kiszállítási opció esetén a szállítási költséget nem tartalmazza a nyeremény. Kiszállítás esetén a nyertesnek kötelessége megadni a szállítási adatokat, illetve az előre megbeszélt szállítási díjat a futárnak odaadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor. 
A nyertes játékossal Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.  
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A Csempebox  Kft. nem vállal felelősséget a nyertes által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért.  A nyertes által megadott szállítási címre a nyereményt egy alkalommal szállítja ki, amennyiben a kézbesítés az átvevő hibájából sikertelen, nem áll módunkban újra kiküldeni a terméket.

 

Adatkezelés:

A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

A magyar információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a nyereményjáték szabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat külön-külön elfogadásával adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat a Játék lezárásától számított 3 munkanapon belül véglegesen és visszavonhatatlanul törli a Játék céljára létrehozott nyilvántartásából.

Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

A Játékos jogosult arra, hogy kérhesse a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és megilleti őt az „elfeledtetéshez való jog”, ha a szóban forgó adatok megőrzése sérti a „GDPR” rendeletet vagy az olyan uniós vagy tagállami jogot, amelynek hatálya az adatkezelőre kiterjed.

A Játékos jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtése vagy más módon való kezelése az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléshez adott hozzájárulásukat, vagy ha személyes adataik kezelése egyéb szempontból nem felel meg e rendeletnek.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a Játékos kérelme alapján azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk 1. §-a szerinti információkhoz hozzáférést kapjon.

Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Csempebox Kft. (1037 Budapest Bécsi út 267). Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény), valamint a GDPR-nak megfelelően, bizalmasan kezeli. Az adatok Szervezőn kívüli további adatkezelője a Csempebox Kft.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy a Szervező Facebook oldalán egy adott poszt vagy komment formájában a Játékos személyes profilját betagelje/megjeleníthesse, valamint a nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező, vagy ügyfele bármely internetes oldalán (www.csempebox.com, www.csempebox.hu) Szervező munkatársai a sorsolás napját követően 60 napon keresztül közzétegyék.

Kiesési oknak minősül, ha a nyertes, aki a sorsolás után a neve, településének neve, vagy az átadáson készült fényképe nyilvánosságra hozatalához az adatkezelési hozzájárulás keretén belül nem járul hozzá, vagy az adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Amennyiben kiesési ok a nyeremények átadását követően merül fel, a Nyertes köteles a nyereményét Szervezőnek visszaszolgáltatni.

A Játékos továbbá hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyertesnek sorsolják ki a Szervező díjmentesen felhasználja a személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban.

A Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerüljön, így Játékos hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesülhet.
 
A Csempebox Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁT AZ ALÁBBI LINKEN ÉRHETI EL: 

https://csempebox.com/Adatvedelmi-szabalyzat

 
Egyéb: 
 
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

 

Információkérés:

A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@csempebox.hu

 

A Szervező jogai:

A Csempebox Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt csempebox.hu, csempebox.com, akrilkadak.hu és mosdocentrum.hu honlapjai neki fel nem róható okból időszakosan nem érhetőek el. 
 
A Csempebox Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. 
 
A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Csempebox Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

A mosdók részletes leírása:

 

Az öntött műkő zúzalékból készült termékek lehetőséget adnak speciális formák, egyedi színek és különleges felületek megvalósítására.

Az öntött márvány termékek felületét gyakran tévesztik össze az igazi gránittal, mivel a látványa és tapintása megtévesztésig hasonlít a természetes kövekére.

További pozitív tulajdonsága, hogy nagyméretű, különleges kiképzésű szaniterek esetében is nagy szilárdsággal bírnak, sőt a kerámiával szemben sokkal ellenállóbb felületük.
 

1. Marmy Rio öntött márvány mosdó D43x12 cm

 
 

Értéke: 45300 Ft

Szín: fényes fehér

Méret: 43x43 cm

Látható magasság: 2 cm

Rögzítési mód: Pultba süllyeszthető

 

A KLIK-KLAK lefolyó nem tartozéka az ajándék mosdónak, túlfolyós vagy túlfolyó nélküli, KRÓM vagy FEHÉR színben található meg ITT a KIEGÉSZÍTŐK kategóriában. 
 
Termék megtekintése a webáruházban ITT2. Marmy Cristina öntött márvány mosdó 63x43 cm

 

Értéke: 62 500 Ft

Szín: fényes fehér

Szélesség: 63 cm

Mélység: 43 cm

Látható magasság: 10,5 cm

Súly: 16,5 kg

Rögzítési mód: Falra szerelhető mosdó. Formája gyönyörű, használata kényelmes, de a lényeg, hogy speciális hátoldal vastagsága miatt konzol nélkül is 2 db dübellel nagyon gyorsan rögzíthető.

 

A KLIK-KLAK lefolyó nem tartozéka az ajándék mosdónak, túlfolyós vagy túlfolyó nélküli, KRÓM vagy FEHÉR színben található meg ITT a KIEGÉSZÍTŐK kategóriában.
 
Termék megtekintése a webáruházban ITT

  

3. Marmy Claudia öntött márvány mosdó 60x48 cm

 

Értéke: 53 500 Ft

Szín: fényes fehér

Szélesség: 60 cm

Mélység: 48 cm

Látható magasság: 4 cm

Súly: 12,5 kg

Rögzítési mód: leginkább pultba süllyeszthető, de ahol a hely engedi, széles csempézett pultra, akár egymás mellé párosával is építhető.

 

A KLIK-KLAK lefolyó nem tartozéka az ajándék mosdónak, túlfolyós vagy túlfolyó nélküli, KRÓM vagy FEHÉR színben található meg ITT a KIEGÉSZÍTŐK kategóriában.
 
Termék megtekintése a webáruházban ITT

  

4. Marmy Nadja öntött márvány mosdó 60x50 cm

 

Értéke: 46800 Ft

Szín: Beige marble (Bézs márvány)

Szélesség: 60 cm

Mélység: 50 cm

Látható magasság: 10 cm

Súly: 16,45 kg

Rögzítési mód: rozsdamentes konzollal falra rögzíthető, valamint bútorra, pultra helyezhető

 

A KLIK-KLAK lefolyó nem tartozéka az ajándék mosdónak, túlfolyós vagy túlfolyó nélküli, KRÓM vagy FEHÉR színben található meg ITT a KIEGÉSZÍTŐK kategóriában.
 
Termék megtekintése a webáruházban ITT

      Ribesalbes fali csempe - 2018.11.10. 15:48


Kedves Vásárlók! 

Különleges új termékünket a Ribesalbes fali csempét az élénk fiatalos színvilág jellemzi. A piac egyik legjobb minőségét kínálja a spanyol gyár. Mindenki saját elképzelése és ízlése szerint variálhatja a gazdag színválasztékot. Felületét tekintve fényes, illetve matt változatban kapható. Nappali, konya illetve fürdőszoba burkolására ajánljuk.
Fényes fehér csempénket ITT találja, illetve alatta a kapcsolódó termékek között a teljes választékot megtekintheti.
 
 
 
Ribesalbes
 
 
 


Wc tartály akció - 2018.11.10. 15:30

AKCIÓS Grohe Rapid SL.3 IN 1.Szett.
Keretes  wc tartály, keret rögzítővel, Króm Skate Cosmopolitan két mennyiséges nyomólappal.
72.250 Ft helyett, csak 65.000 Ft/db
A terméket ITT vásárolhatja meg.

- 2018.04.09. 09:36

Kedves Vásárlók!

Webáruházunk termék árait frissítjük, az árakkal kapcsolatban mindig érdeklődjenek üzletünkben.


Csempebox Kft.


Őszi Metró csempe akciók! - 2017.09.30. 11:23
 

METRO CSEMPÉK SZUPER ÁRON,

10x20 cm 3490 Ft / m2-től, azonnal, raktárról!

Golden Tile Fényes fehér metro csempe 10x20cm


Bemutatótermünkben megtekinthető.

További információkért érdeklődjön üzletünkben!Újdonság, Deante mosogatók - 2017.09.30. 11:22
 
Akciós Deante Mosogatók


Hansgrohe árváltozás - 2017.09.20. 09:26


Kedves Vásárlók!

Minden Varioglass termék akciós áron!

Továbbá ajándékba jár minden termékhez:

1db Üvegszélre szerelhető törölköző tartó

Parsol üvegből,egyedi méretben is rövid átfutási idővel.

Amenyiben a szervíz végzi a beépítést, 3 éven belül egy alkalommal,

az elhasznált alsó vízvetőt, D profilt és a mágnest

DÍJTALANUL KICSERÉLIK A CÉG KÖZPONTJÁBAN.

A további részletekért érdeklődjön üzletünkben.

Csempebox Kft.


GSG szaniterek - 2017.01.04. 14:33Újdonságainkból
csempebox 7056-919
GSG Ceramic Lilac perem nélküli függesztett wc (fényes fekete és matt fekete színben)
GSG Ceramic Lilac perem nélküli függesztett wc (fényes fekete és matt fekete színben) Méret: 550x410x335 mm Falra ...
bruttó 206.200 Ft
AKCIÓ! - 10%
bruttó 185.600 Ft


csempebox 7056-923
Marmy Maya 60x35 cm öntött márvány mosdó
  Marmy Maya 60x35 cm öntött márvány mosdó Szín: ÁSVÁNY fehér  Anyaga: öntött márvány  Szélesség: 6...
bruttó 41.500 Ft
AKCIÓ! - 21%
bruttó 32.800 Ft


csempebox 7056-974
Urban White Weave 15x15 cm-es mintás retifikált fagyálló padlólap
Urban White Weave 15x15 cm-es mintás retifikált fagyálló padlólap   Az ár árfolyam függő! Az urban padlólap ára...
bruttó 14.490 Ft

csempebox 7056-011
Ardesie multicolor retifikált padlólap 60x60
Ár: 9690 Ft/m2   Termék jellemzők:  - retifikált - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre...
bruttó 9.690 Ft

csempebox 7056-962
Urban White 60x60 cm-es retifikált fagyálló padlólap
  Urban White 60x60 cm-es retifikált fagyálló padlólap   Az ár árfolyam függő! Az urban padlólap árak 325...
bruttó 10.390 Ft

csempebox 7056-912
GSG Ceramics Brio álló, perem nélküli wc (fényes fekete és matt fekete színben)
  GSG Ceramics Brio álló, perem nélküli wc (fényes fekete és matt fekete színben) méret: 360x525 cm mélyöblíté...
bruttó 191.990 Ft
AKCIÓ! - 10%
bruttó 172.800 Ft


csempebox 7056-999
Ardesie multicolor padlólap 30,5x60,5
Ár: 6150 Ft/m2   Termék jellemzők:  - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre és falra - v...
bruttó 6.150 Ft

csempebox 7056-963
Urban Anthracite Weave 60x60 cm-es mintás retifikált fagyálló padlólap
Urban Anthracite Weave 60x60 cm-es mintás retifikált fagyálló padlólap   Az ár árfolyam függő! Az urban padlóla...
bruttó 11.000 Ft

csempebox 7056-014
Ardesie white retifikált padlólap 60x60
Ár: 9690 Ft/m2   Termék jellemzők:  - retifikált - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre...
bruttó 9.690 Ft

csempebox 7056-944
Marmy BELLA öntött márvány mosdó 45x16 jobbos
   Marmy BELLA öntött márvány mosdó 45x16 jobbos Szín: ÁSVÁNY fehér  Anyaga: öntött márvány  S...
bruttó 43.500 Ft
AKCIÓ! - 20%
bruttó 34.800 Ft


csempebox 7056-978
Marmy BELLA öntött márvány mosdó 45x16 balos
  Marmy BELLA öntött márvány mosdó 45x16 balos Szín: ÁSVÁNY fehér  Anyaga: öntött márvány  Szélessé...
bruttó 43.500 Ft
AKCIÓ! - 20%
bruttó 34.800 Ft


csempebox 7056-959
Urban Ivory 60x60 cm-es retifikált fagyálló padlólap
Urban Ivory 60x60 cm-es retifikált fagyálló padlólap   Az ár árfolyam függő! Az urban padlólap árak 325 forint/...
bruttó 10.390 Ft

csempebox 7056-995
Ardesie white padlólap 30,5x60,5
  Ár: 6150 Ft/m2 Termék jellemzők:  - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre és falra - v...
bruttó 6.150 Ft

csempebox 7056-000
Ardesie grey retifikált padlólap 30x60
Ár: 8250 Ft/m2 Termék jellemzők:  - retifikált - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre és fa...
bruttó 8.250 Ft

csempebox 7056-917
GSG Ceramic Lilac függesztett bidé (fényes fekete és matt fekete színben)
  GSG Ceramic Lilac függesztett bidé (fényes fekete és matt fekete színben) Méret: 560 x 410 mm 1 csaplyuk f...
bruttó 206.200 Ft
AKCIÓ! - 10%
bruttó 185.600 Ft


csempebox 7056-916
GSG Ceramic Lilac álló bidé (fényes fekete és matt fekete színben)
GSG Ceramic Lilac álló bidé (fényes fekete és matt fekete színben) Méret: 560x410x400 mm A csaptelep nem tartozék ...
bruttó 206.200 Ft
AKCIÓ! - 10%
bruttó 185.600 Ft


csempebox 7056-934
Cersanit White Satin csempe pp-400 33,33x33,33
Cersanit White Satin csempe pp-400 33,33x33,33 ÁR: 3490 Ft/m2
bruttó 3.490 Ft

csempebox 7056-984
Hexagon black 51 matt mozaik
Ár: 21.150 Ft/ m2 Az elemek mérete: 51 x 58 x 6mm A lap mérete: 320 x 280mm
bruttó 21.150 Ft

csempebox 7056-990
Ardesie dark retifikált padlólap 60x120
Ár: 12190 Ft/m2 Termék jellemzők:  - retifikált - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre és f...
bruttó 12.190 Ft

csempebox 7056-906
GSG Ceramics "Like" álló bidé (fényes fekete vagy matt fekete színben)
    GSG Ceramics "Like" álló bidé -ovális forma -kerámia -méret: 525x360 mm -egy csaplyu...
bruttó 191.990 Ft
AKCIÓ! - 10%
bruttó 172.800 Ft


csempebox 7056-920
GSG Ceramics Lilac wc ülőke (fényes fehér és matt fehér színben)
  GSG Ceramics Lilac wc ülőke (fényes fehér és matt fehér színben) Seat Cover LICOPRTI Rendelhető a GSG...
bruttó 16.555 Ft
AKCIÓ! - 10%
bruttó 14.900 Ft


csempebox 7056-010
Ardesie grey retifikált padlólap 60x60
Ár: 9690 Ft/m2   Termék jellemzők:  - retifikált - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre...
bruttó 9.690 Ft

csempebox 7056-001
Ardesie multicolor retifikált padlólap 30x60
Ár: 8250 Ft/m2 Termék jellemzők:  - retifikált - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre és fa...
bruttó 8.250 Ft

csempebox 7056-006
Ardesie multicolor retifikált padlólap 60x120
Ár: 12190 Ft/m2 Termék jellemzők:  - retifikált - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre és f...
bruttó 12.190 Ft

csempebox 7056-969
Urban Sand Weave 60x60 cm-es mintás retifikált fagyálló padlólap
Urban Sand Weave 60x60 cm-es mintás retifikált fagyálló padlólap   Az ár árfolyam függő! Az urban padlólap árak...
bruttó 11.000 Ft

csempebox 7056-958
Urban Ivory 30x60 cm-es retifikált fagyálló padlólap
Urban Ivory 30x60 cm-es retifikált fagyálló padlólap   Az ár árfolyam függő! Az urban padlólap árak 325 forint/...
bruttó 9.190 Ft

csempebox 7056-003
Ardesie taupe retifikált padlólap 30x60
Ár: 8250 Ft/m2 Termék jellemzők:  - retifikált - fagyálló padlólap - beltérre és kültérre - földre és fa...
bruttó 8.250 Ft

csempebox 7056-927
Marmy Rio öntött márvány mosdó D43x12 cm
Marmy Rio öntött márvány mosdó D43x12 cm Szín: fényes fehér Méret: 43x43 cm Látható magasság: 2 cm Rögzítési m...
bruttó 45.300 Ft

csempebox 7056-946
Urban Anthracite 60x60 cm-es retifikált fagyálló padlólap
Urban Anthracite 60x60 cm-es retifikált fagyálló padlólap   Az ár árfolyam függő! Az urban padlólap árak 325 fo...
bruttó 10.390 Ft

csempebox 7056-924
Marmy Maya 70x35 cm öntött márvány mosdó
  Marmy Maya 70x35 cm öntött márvány mosdó Szín: ÁSVÁNY fehér  Anyaga: öntött márvány  Szélesség: 7...
bruttó 48.500 Ft
AKCIÓ! - 20%
bruttó 38.800 Ft
Üdvözöljük Vásárlóinkat!

METRO CSEMPÉK SZUPER ÁRON !

FIGYELEM!

 Az áruház árazás alatt áll, rendelés előtt kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Bemutatótermünk:1034 Budapest, Bécsi út 267.

Hétfő-Péntek: 9.00-18.00,

Szombat: 10.00-14.00

   Tel: 06-1/240-04-56
Keresett kifejezések
doce, abk, diplon, aranda, v cn , el molino, baldocer, caesar, d Embroiders htm, d Components htm, huppe, 0 Bianka 105, zalakeramia, m xup-60139 htm, I tml, m product-list 138, N htm, azulev, info, SCAVOS, keraben, mapei, zalakeramia mosdo, bugnatese, grespania, NAVARTI, marmite, 0 htm, tubadzin, r NIBC Direct, H2O, ALCOR, italgres, kaldewei, Paradyz, A Aristocratic series kabinok , ko mosogato, Kabi APOLLO Plus 80 zuhanykabin, d 841 view items , rako, 0 0 3 1, pastorelli, parkett, Kabi APOLLO zuhanykabin, A CLOCK RADIO 340LD, E true A cn E 110, f /">, marmite leereszto, opoczno, Flaviker, sanchis, HYUNDAI, spania, Konskie, gres como cotto, V G LUX ABO, g horizontal 1 4 Flat, m klara acrill, zuhany rozsa fej, alfoldi clio, fa hatasu jarolap, S au Forum, Kabi APOLLO Plus 90 zuhanykabin, z 94 19 19250 1 htm, d and drink coffee tea, p m h , zuhany rozsa, zuhany gegecso, ZALAKER, azulev pop, x 3x 0-75 l 253 , gala loa wc uloke, W SAB, Roca Georgia, gala butor, kad 105-120, marazzi, kad 105-65, d cz , kludi, 3 4 tml, kad, 3 4 , ragno, f /", 3 4 /" elzaro szelep, l 404 , amazonas, 2 csaplyukkal, 3 4 856399000, roca hall fali wc, Nowa gala CN02 06235 , zuhanykabin 70x70, garancia, wc tartaly alkatresz, mosdo, RAVA, 3 4 iewmatch, mosdo 100-120, Marmite Pult, wc uloke zsaner, mosdo kagylo, zuhanykabin csuszka, ravak, baldocer padlolap, Laufen pro wc teto, riho, Geberit WC tartaly falba sullyesztett, Roca Khroma, zalakeramia ibiza, feromix file, ravak clssic 600, gala wc, huppe , riho akci, jika monoblokkos wc, Kabi Viven II 80, padlolap 60x30, Lilly 90 50, keraben ,

BevásárlókosárWebáruház készítés és bérlés

0.14 mp
KAPCSOLAT

   06-1-240-0456, 0630-864-7449
   1037 Budapest, Bécsi út 267.
   Üzenet küldése

HÍRLEVÉL